AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Test do wykrywania odpowiedzi pacjenta chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną

Test do wykrywania odpowiedzi pacjenta chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną

Naukowcy z Katedry Biologii Molekularnej (Wydział Biologii UG) pod kierownictwem prof. dra hab. Grzegorza Węgrzyna opracowują sposób identyfikowania molekularnej odpowiedzi pacjenta chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną. Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry, na którą cierpi 1-3% populacji, przy czym najczęściej dotyka ona Europejczyków. Jest to choroba, która rzadko zagraża życiu, ale często powoduje niezdolność do pracy zawodowej oraz może prowadzić do inwalidztwa fizycznego i psychicznego. W wyniku wstępnej analizy rynkowej ustalono, że przewagą  rozwiązania wynalezionego w UG jest fakt, iż jest to panel zintegrowanego badania molekularnego, a nie test na pojedynczy czynnik genetyczny. Dodatkowo, na rynku nie ma jeszcze konkurencyjnego leku wobec ocenianego wynalazku.

Projekt komercjalizacji wykonany w ramach Inkubatora Innowacyjności+ zakłada ochronę wynalazku w krajach Unii Europejskiej, wykonanie dodatkowych analiz rynkowych oraz promocję rozwiązania na targach branżowych w celu pozyskania potencjalnych inwestorów czy klientów.