AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Unijny Fundusz refinansowania kosztów ochrony patentowej wynalazków wystartował!

Unijny Fundusz refinansowania kosztów ochrony patentowej wynalazków wystartował!

Urząd Patentowy RP informuje, że największy w historii Europy fundusz refinansowania kosztów ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ochrony patentowej na wynalazki właśnie wystartował! Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej chcą rozwijać się w oparciu o przedsiębiorczość i innowacyjność, które z kolei opierają się na systemie ochrony własności intelektualnej. Teraz jeszcze łatwiej i taniej można rozwijać swoje marki, design czy innowacje dzięki skutecznej ochronie prawnej!
Komisja Europejska wspólnie z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz przy wsparciu krajowych urzędów patentowych uruchomili fundusz, który dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom UE. SME Fund oferuje bony dla MŚP z siedzibą w UE, aby pomóc im chronić ich prawa własności intelektualnej. To już drugi unijny fundusz dla MŚP mający na celu ich wspieranie w czasie Covid-19 oraz zielonej i cyfrowej transformacji przez kolejne trzy lata (2022-2024).

 – Fundusz będzie wspierał MŚP w dowartościowaniu ich innowacji i kreatywności. A to ma kluczowe znaczenie dla firm, aby dokapitalizować i napędzać zielone i cyfrowe przemiany – mówi Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Fundusz UE na rzecz MŚP oferuje następujące wsparcie:
– zwrot 75% opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej (w tym Urząd Patentowy RP i inne krajowe urzędy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO i in.) za rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych
– zwrot 50% opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej za uzyskanie międzynarodowej ochrony znaków towarowych (System Madrycki) i wzorów przemysłowych (System Haski), czyli także globalnie poza terytorium UE!

– zwrot 50% opłat pobieranych przez krajowe urzędy patentowe za rejestrację patentów w 2022 r. (w tym w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP).

– od 2023 r. możliwe będzie objęcie kolejnych usług m.in. częściowy zwrot kosztów poszukiwania patentowego w stanie techniki, zgłoszenia patentowego; prywatne porady dot. własności intelektualnej pobierane przez prawników ds. własności intelektualnej (w zakresie rejestracji patentów, umów licencyjnych, wyceny własności intelektualnej, alternatywnych kosztów rozwiązywania sporów, itp.)
Szczegóły dla aplikujących do Funduszu dla MŚP na stronie EUIPO: bit.ly/3Fa2qUk
Komunikat Komisji Europejskiej: bit.ly/3tf0Ii9