Univentum Labs

Univentum Labs 

Univentum Labs sp. z.o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego, utworzoną w 2014 roku. Do głównych jej zadań należy transfer wiedzy poprzez komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspomaganie uniwersyteckich naukowców w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, tj. spółek spin-off.