AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Wynalazek naukowców z UG został uhonorowany wyróżnieniem w konkursie “Eureka! – DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.

Wynalazek naukowców z UG został uhonorowany wyróżnieniem w konkursie “Eureka! – DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.

Wynalazek naukowców z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed oraz z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej został uhonorowany wyróżnieniem w siódmej edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. Warto nadmienić, że w konkursie brały udział uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe PAN z całej Polski. Podczas konkursy wszyscy naukowcy prezentowali wynalazki zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w latach 2017 – 2018.

Nagrodzony projekt naukowców UG nosi nazwę „Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów”. Istota wynalazku polega na niszczeniu bakterii za pomocą pionierskiej metody, opartej na użyciu plazmy, chroniącej rośliny uprawne oraz ozdobne przed czynnikami chorobotwórczymi pochodzenia bakteryjnego. Wynalazek jest odpowiedzią na straty odnotowywane w sektorze rolniczym i ogrodniczym. Dużą zaletą tego produktu jest możliwość aplikowania go na rośliny w formie oprysków, zamgławiania lub irygacji. Wszystkie atuty tego projektu znalazły odzwierciedlenie w opisie patentowym  wynalazku P.427563.

Kierownikiem zespołu w skład którego wchodzą: dr inż. Wojciech Śledź (UG), dr Agata Motyka-Pomagruk (UG), mgr Weronika Babińska (UG) jest Pani Prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

Na zdjęciu od lewej: dr Agata Motyka-Pomagruk, dr inż. Wojciech Śledź i mgr Weronika Babińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Wszystkim laureatom

Serdecznie gratulujemy

Zespół CTT UG