AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022.

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022.

Informujemy, iż Politechnika Świętokrzyska zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022.
Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest przedsięwzięciem wspierającym budowę kultury innowacyjności w środowisku akademickim i jest realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Dodatkowo laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 25 stycznia 2022r.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Organizatora www.ksw.tu.kielce.pl