AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

XIII konferencja PACTT 2023 r., 19-21.04 2023 r., Sobieszewo

W dniach 19-21 kwietnia 2023 odbyła się ogólnopolska konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii organizowana wspólnie przez zespoły Centrów Transferu Technologii UG, GUMed i PG. Podczas wydarzenia gościliśmy prelegentów z różnych uczelni i instytucji z Polski, Luxemburga i Stanów Zjednoczonych.

Wydarzenie otworzył prof. dr hab. Marcin Gruchała – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz Rektor Gdański Uniwersytet Medyczny.
Kolejni prelegenci zaprezentowali tematy dotyczące transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej: m.in. na temat konsolidacji centrów transferu technologii (Katarzyna Waligóra-Borek z GUMed) oraz raportu OECD Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i European Commission dotyczącego własności intelektualnej w Polsce (Prezes UPRP Ewa Demby-Siwek). Christophe Haunold (ASTP, Prezes Association of Knowledge Transfer Professionals) wskazał strategiczne wyzwanie, przed którymi stoją centra transferu technologii.

W kolejnej części konferencji poruszono takie tematy jak: przygotowanie zespołu naukowego do komercjalizacji – Marta Zgagacz opowiedziała o dobrych praktykach University of Colorado Boulderprogramy wspierające procesy komercjalizacji w polskich organizacjach badawczych, programy fundacji na rzecz nauki polskiej, FENG – omówiła Marcelina Firkowska, FNP Foundation for Polish Science oraz podsumowanie raportu z ewaluacji transferu wiedzy i technologii polskich jednostek badawczych za rok 2021 (Magdalena Knapp, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dariusz Parzych, Politechnika Warszawska).
W kolejnym dniu, Łukasz Gołąbek, Wiceprezes Zarządu Netrix Ventures przedstawił tematykę inwestowania w start-upy deep-tech. Z kolei, Michał Chwieduk – Kierownik Projektu ESA BIC Poland opowiedział o potencjale innowacji sektora kosmicznego.
Jakub Jasiczak (Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych) opowiedział o roli CTT i Spółek Celowych w zwiększaniu wpływu badań naukowych prowadzonych w uczelni.

Prof. dr hab. Sebastian Granica i Prof. dr hab. Jakub Piwowarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) na przykładzie MICROBIOTA MED – podzielili się dylematami na styku nauki z biznesem, z punktu widzenia naukowców. Doświadczeniami z akceleracji spin-offów ICT – od identyfikacji potencjału do licencji podzielił się Jacek Pluciński (University of Luxembourg).
wsparciu sektora nauki w ramach FENG mówiła Natalia Załużna, Naczelnik Wydziału Zarządzania Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a Magdalena Filipek-Marzec (Polska Izba Rzeczników Patentowych) podzieliła się doświadczeniami z zakresu naruszenia praw i monitorowania rynku – „Udzielenie patentu i co dalej?”
Stan realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz założenia nowego programu wspierającego transfer technologii przedstawił Piotr Krasiński, z-ca Dyrektora Departamentu i Rozwoju (Ministerstwo Edukacji i Nauki)
O aspektach wdrożenia FOSS Compliance w praktyce – OSPO (Open Source Project Office) na uniwersytecie – opowiedział Jacek Pluciński (University of Luxembourg).
Sławomir Olejnik (Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna & Founder Deep Tech Summit) Hello Tomorrow, „Deep tech cee summit & deep tech cee challenge – jak wspieramy rozwój ekosystemu deep tech w Polsce”
Ostatniego dnia konferencji, prowadzonego przez Katarzynę Gronowską z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego przedstawieiele trzech CTT Adam Bartnicki (CTT Wojskowa Akademia Techniczna), Tomasz Chyrek (CTT Uniwersytet Gdański) oraz Zbigniew Szamel (CTT Politechnika Łódzka) opowiedzieli o recepcie na udany związek nauki z biznesem, konflikcie interesów oraz Zarządzaniu projektami badawczymi i wdrożeniami do przemysłu w Szwajcarii.
Za nami kolejne spotkanie służące wymianie wiedzy, dzielenia się dobrymi praktykami w centrach transferu technologii polskich uczelni oraz rozwój kompetencji.