AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Z uczelni do biznesu! Porozumienie Centrów Transferu Technologii i Gdańskiego Parku-Naukowo-Technologicznego, podpisane

Wpółpraca gdańskich Centrów Transferu Technologii i Gdańskiego Parku-Naukowo-Technologicznego oficjalnie rozpoczęta

UG, PG i GUMed podpisały porozumienie o współpracy akademickich Centrów Transferu Technologii z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z trzema trójmiejskimi uczelniami zrzeszonymi w Związku Uczelni Fahrenheita – Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych.

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz współpracy w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych, polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Usługi kierowane będą w szczególności do przedsiębiorstw, które szukają rozwiązania problemów technologicznych, są zainteresowane stworzeniem nowego produktu, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy tworzeniem prototypów. Współpraca ma polegać m.in. na usprawnieniu transferu i komercjalizacji technologii, zwiększaniu efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej, wspieraniu działań propagujących programy akceleracyjne i inkubacyjne dla start-upów czy wymiany dobrych praktyk oraz doświadczenia m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych.

Ścisła współpraca z najlepszymi uczelniami w województwie pomorskim jest jednym z priorytetów Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Mamy nadzieję, że zainicjowane wspólne działania pozwolą na osiągnięcie w przyszłości istotnych wzajemnych korzyści, a prowadzone projekty będą punktem wyjścia do długofalowej i strategicznej współpracy – podkreśla Przemysław Sztandera, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zależy nam na tym aby przedsiębiorstwa strefowe jak i parkowe rozwijały swój biznes poprzez  transfer technologii. Chcemy aby najlepsze pomysły powstawały i zostawały na Pomorzu, a akademickie spin-offy lokowały swoje działania w ekosystemie innowacyjności tworzonym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bo synergia nauki z biznesem jest podstawą rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju – dodaje  Radosław Wika, Dyrektor DPNT, PSSE.

W uroczystym przedstawieniu porozumienia wzięli udział Dyrektorzy Centrów Transferu Technologii PG, GUMed oraz UG. Uniwersytetu Gdański reprezentował Tomasz Chyrek – radca prawny, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii.

Wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom przedstawione zostaną możliwości rozwoju potencjału firmy poprzez transfer technologii oraz aktualna oferta badawcza jednostek naukowych. Dodatkowo zaproponowane zostaną dostępne źródła i mechanizmy finansowania. Broker innowacji doradzi, gdzie uzyskać można profesjonalne wsparcie, nawiąże współpracę z odpowiednią jednostką badawczą oraz zaaranżuje pierwsze spotkanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.