AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapraszamy do udziału w 3. edycji konkursu Młody Fahrenheit

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje trzecią edycję konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich, niezależnie od dziedziny nauki.  Organizatorzy nie oczekują biznes-planów, a raczej prezentacji realizowanych badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin-offu, lub też udzielenia licencji.

– Za pośrednictwem swojej spółki celowej UG jest współwłaścicielem 7 spółek spin-off założonych przez pracowników naszej uczelni – mówi prezes Univentum Labs dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG. – Mamy nadzieję, że dzięki kolejnej edycji naszego konkursu uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników uczelni i zachęcić ich do spróbowania swoich sił na rynku. Laureaci oraz uczestnicy z ubiegłych lat rozwijają swoje pomysły i osiągają kolejne sukcesy – mamy nadzieję, że uda się przekształcić je w rozwiązania rynkowe.

Do tej pory powstały na UG Spółki spin-off, założone przez pracowników i doktorantów wydziałów Chemii, Biotechnologii, Biologii, Oceanografii i Geografii oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. W ostatnim czasie wyróżnienia otrzymały spółki NanoExpo (wyróżnienie w kategorii start-up programu Pomorski Gryf Gospodarczy) oraz Quantum Cybersecurity Group (wyróżnienie w konkursie o Złotą Kotwicę targów BaltExpo).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – do 15 grudnia 2023 r.

  • wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz
  • krótko opisz swoje badania i
  • wskazać ich potencjał komercjalizacyjny.

II etap

po wyselekcjonowaniu najciekawszych koncepcji odbędzie się

  • krótka prezentacja pomysłu oraz
  • rozmowa z członkami Kapituły konkursu.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele świata nauki (m.in. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG) oraz biznesu. Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Więcej informacji o konkursie : konkurs.univentum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Tekst na podstawie materiału informacyjnego dr Andrzej Poszewieckiego