AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zamówienie publiczne nr A120-211-10/18/RR


Postępowanie nr  A120-211-10/18/RR z dnia 02 lutego 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 oraz w ramach działania Centrum Transferu Technologii UG zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania analiz rynkowych, zawierających wskazania możliwości komercyjnego wykorzystania technologii, wynalazków na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapoznaj się ze szczegółami zamówienia nr A120-211-10/18/RR

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej Informacji https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg