AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/01/2018/CTT – ogłoszenie wyboru wykonawcy


Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu instalacji w skali ułamkowo technicznej do syntezy nanocząstek., po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/01/2018/CTT z dnia 22.01.2018r., zmienionym w dniu 24.01.2018r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

WITKO Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.

Uzasadnienie wyboru:

Firma WITKO Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/01/2018/CTT z dnia 22.01.2018r., zmienionym w dniu 24.01.2018r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru maksymalnie jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym  zapytaniem ofertowym:

Dostawa elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu instalacji w skali ułamkowo technicznej do syntezy nanocząstek

Elementy o zadanych parametrach wchodzących w skład prototypu instalacji przedstawiono poniżej:

 1. Naczynie reakcyjne: pojemność: 10L DN 150, dolny zawór spustowy 16 mm, płaszcz grzewczo-chłodzący, złącze płaszcza DN15
 2. Pokrywa górna z 5 szyjami NS 29, 14, 29, 29, 29
 3. Połączenie pokrywy z naczyniem reakcyjnym DN 1504
 4. O-Ring DN 150
 5. Uszczelnienie wału mieszadła NS29 wał 10 mm GL32
 6. Sprzęgło łączące mieszadło z napędem
 7. Adapter sondy temperaturowej NS14, GL18
 8. Sonda temperaturowa wykonana z PTFE, długość 570 mm
 9. Kabel ze złączem 2xLemo dla Pt100
 10. Złącza płaszcza grzewczo-chłodzącego do podłączenia węży termostatu
 11. Statyw Podłogowy dla Reaktorów o objętości do 20 litrów
 12. Wał mieszadła z końcówką mieszającą typu propeller (średnica mieszadła 75 mm), dł. wału mieszadła 600 mm, średnica wału 10 mm
 13. Silnik mechaniczny

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

دانلود آهنگ جدید

میز اداری

صندلی مدیریتی

صندلی اداری

تبلیغات کلیکی

میز تلویزیون

پاراگلایدر

آگهی رایگان

دانلود آهنگ جدید

خرید اینترنتی

عکس بازیگران

اطفار

عکس بازیگران

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik 1_Formularz Ofertowy

Załącznik 1_Formularz Ofertowy po zmianach

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg