AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2019 r. – ogłoszenie wyboru wykonawców


Postępowanie nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2019 r. – ogłoszenie wyboru wykonawców

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pipet automatycznych oraz elementów o zadanych parametrach służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03.01.2019 r., jako najkorzystniejsze wybrano oferty następujących firm:

Cz. 1

Bionovo Aneta Ludwig 

ul. Nowodworska 7 

59- 220 Legnica 

Cz. 2

ATLANTEC Sebastian Janowicz 
ul.E.Plater 36
64-115 Święciechowa k.Leszna

Cz. 3

CRI JOLANTA
Zakład Robotyki i Komputerów
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

Uzasadnienie wyboru:

Firmy Bionovo Aneta Ludwig, ATLANTEC Sebastian Janowicz oraz CRI JOLANTA  spełniają wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03.01.2019 r. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Dostawa pipet automatycznych oraz elementów o zadanych parametrach służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.                      

CZĘŚĆ 1

Pipeta automatyczna Eppendorf Research plus, regulowana pojemność: 100-1000 µl, kolor przycisku: niebieski – 2 szt.

CZĘŚĆ 2

Sonda prądowa służaca do kalibrowania silników krokowych –

sonda PICO 60A PP264 TA  018 – 1 szt.

CZĘŚĆ 3

Przetworniki fotoelektryczne zamieniające padający na nie obraz z układu optycznego (2) na sygnał elektryczny, przesyłany dalej przez magistralę USB 3.0

– detektor FLIR BLACKFLYS o wymiarach 29x29x30mm, rozdzielczość 4000×3000 punktów pomiarowych przy odświeżeniu co 1/31 sekundy. Wielkość pojedynczego punktu pomiarowego to 1, 85 µm, detektor posiada tzw. płynną migawkę (ang. rolling shutter) oraz 240MB’owy Bufor na dane – 1 szt.

– detektor FLIR CHAMELEON3 o wymiarach 44x35x19.5mm, rozdzielczość 2048×1536 punktów pomiarowych przy odświeżaniu co 1/55 sekundy. Wielkość pojedynczego punktu pomiarowego to 3,45 µm, detektor posiada tzw. globalną migawkę (ang. global shutter) oraz 16MB’owy bufor na dane – 1 szt.

Układ optyczny zawierający achromatyczny układ soczewek z możliwością regulacji odległości pomiędzy soczewkami oraz posiadający manualnie ustawianą diafragmę (obiektyw) –  2 szt o następujących parametrach: ogniskowej f=25 mm oraz rozdzielczości optycznej dla czujników o rozdzielczości minimum 6 MP.

Adapter mocujący do układów optycznych o różnych średnicach mocowań (pierścień) – 2 szt.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 14

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن