AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/10/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/10/2018/CTT z dnia 26 września 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim  zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 03.10.2018r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.  Materiały zużywalne
1. Probówka 15ml PP 120×17mm z czerwoną zakrętką, sterylna – ilość 500 sztuk.
2 Probówka 50ml PP 114×28mm z czerwoną zakrętką, sterylna – ilość 500 sztuk.
3. Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 12 studzienek, płaskie dno z wiekiem sterylne, pakowane indywidualnie – 200 sztuk.
4. Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 24 studzienki, płaskie dno z wiekiem sterylne, pakowane indywidualnie – 200 sztuk.
5. Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 48 studzienek, płaskie dno z wiekiem sterylne, pakowane indywidualnie – 200 sztuk.
6. Filtry strzykawkowe sterylne 0,2 µm (filtry do jałowienia mediów hodowlanych) – 1000 sztuk.
7. Płytki 96 dołkowe, czarne płaskie dno, w komplecie z wieczkiem, mają być używane tylko do pomiaru fluorescencji – 3 opakowania po 100 sztuk.
8. Płytki 96 dołkowe, przezroczyste płaskie dno, w komplecie z wieczkiem, mają być używane tylko do pomiaru fluorescencji – 3 opakowania po 100 sztuk.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg