AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/04/2018/CTT – ogłoszenie wyboru wykonawcy


Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę  elementów o zadanych parametrach, służących budowie  prototypu na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z  Zapytaniem ofertowym nr ZO/04/2018/CTT z dnia 29.05.2018r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudkiego 143, 92-332 Łódź.

Uzasadnienie wyboru:

Firma WITKO Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/04/2018/CTT z dnia 29.05.2018r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dostawa elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Elementy:

  1. Termostat cyrkulacyjny, ministat 230, zakres temp. -40/+200°C z kontrolerem Pilot ONE/2015.0005.01 – ilość 1.
  2. Upgrade ze stopnia Basic do stopnia Exclusive/9495 – ilość 1.
  3. Insert do łaźni ministatu 230/6819 – ilość 1.
  4. Adapter zgięty pod katem 90°, M16x1/6195 -ilość 1.
  5.  Wąż, NW 10, M16x1, M16x1, 150cm, 300°C max. temp./6085 – ilość 1.
  6. Adapter M24 x 1.5 żeński – M16 x 1 męski/6724 – ilość 1.
  7. Płyn termostatujacy; Thermofluid SilOil, Typ M40.165.10, Poj. 5 L, Zakres temp.  – 40 do + 165°C °C/6163 – ilość 1.
        

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Załącznik 1_Formularz Ofertowy

Załącznik 2_Wzor Umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آگهی رایگان

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس