AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zmiana treści postępowania ofertowego nr ZO/07/2018/CTT z dnia 08.08.2018 r.

Zmiana treści Zapytania ofertowego nr ZO/07/2018/CTT z dnia 08.08.2018 r.

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści Zapytania Ofertowego nr ZO/07/2018/CTT w zakresie rozdziału XV. pn Warunki zmiany umowy.

W związku z powyższym rozdział XV. Warunki zmiany umowy otrzymuje następujące brzmienie:

“Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zapisów umowy, jeśli nie są to istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy.”

Załącznik w postaci  Zapytania Ofertowego ZO/07/2018/CTT został uaktualniony i znajduje się w dokumentach do pobrania.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

1. Zestaw linii komórkowych raka pęcherza Bladder Cancer Cell Panel (ATCC® TCP-1020™) – 1 szt (8 linii),                                                               

producent: American Type Culture Collection (ATCC),

10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110 USA – warunek konieczny

dostarczony w zestawie, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia pojedynczych linii.  

2. Linia komórkowa nabłonka pęcherza moczowego (ATCC® PCS-420-010) – 1 opakowanie  

 producent: American Type Culture Collection (ATCC),

10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110 USA – warunek konieczny.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zmienione zapytanie ofertowe nr 7/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg