AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/04/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/04/2018/CTT z dnia 29 maja 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 05.06.2018r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dostawa elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Elementy:

  1. Termostat cyrkulacyjny, ministat 230, zakres temp. -40/+200°C z kontrolerem Pilot ONE/2015.0005.01 – ilość 1.
  2. Upgrade ze stopnia Basic do stopnia Exclusive/9495 – ilość 1.
  3. Insert do łaźni ministatu 230/6819 – ilość 1.
  4. Adapter zgięty pod katem 90°, M16x1/6195 -ilość 1.
  5.  Wąż, NW 10, M16x1, M16x1, 150cm, 300°C max. temp./6085 – ilość 1.
  6. Adapter M24 x 1.5 żeński – M16 x 1 męski/6724 – ilość 1.
  7. Płyn termostatujacy; Thermofluid SilOil, Typ M40.165.10, Poj. 5 L, Zakres temp.  – 40 do + 165°C °C/6163 – ilość 1.

دانلود آهنگ جدید

میز اداری

صندلی مدیریتی

صندلی اداری

تبلیغات کلیکی

میز تلویزیون

پاراگلایدر

آگهی رایگان

دانلود آهنگ جدید

خرید اینترنتی

عکس بازیگران

اطفار

عکس بازیگران

        

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Załącznik 1_Formularz Ofertowy

Załącznik 2_Wzor Umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg