AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/01/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/01/2018/CTT z dnia 22 stycznia 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do złożenia oferty na dostawę elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu instalacji w skali ułamkowo technicznej do syntezy nanocząstek.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 30.01.2018 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 323, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru maksymalnie jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym  zapytaniem ofertowym:

Dostawa elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu instalacji w skali ułamkowo technicznej do syntezy nanocząstek

Elementy o zadanych parametrach wchodzących w skład prototypu instalacji przedstawiono poniżej:

 1. Naczynie reakcyjne: pojemność: 10L DN 150, dolny zawór spustowy 16 mm, płaszcz grzewczo-chłodzący, złącze płaszcza DN15
 2. Pokrywa górna z 5 szyjami NS 29, 14, 29, 29, 29
 3. Połączenie pokrywy z naczyniem reakcyjnym DN 1504
 4. O-Ring DN 150
 5. Uszczelnienie wału mieszadła NS29 wał 10 mm GL32
 6. Sprzęgło łączące mieszadło z napędem
 7. Adapter sondy temperaturowej NS14, GL18
 8. Sonda temperaturowa wykonana z PTFE, długość 570 mm
 9. Kabel ze złączem 2xLemo dla Pt100
 10. Złącza płaszcza grzewczo-chłodzącego do podłączenia węży termostatu
 11. Statyw Podłogowy dla Reaktorów o objętości do 20 litrów
 12. Wał mieszadła z końcówką mieszającą typu propeller (średnica mieszadła 75 mm), dł. wału mieszadła 600 mm, średnica wału 10 mm
 13. Silnik mechaniczny

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik 1_Formularz Ofertowy

Załącznik 1_Formularz Ofertowy po zmianach

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg