AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami Salmonella Enterica u ludzi i zwierząt

Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami SALMONELLA ENTERICA u ludzi i zwierząt

W dzisiejszych czasach zastosowanie antybiotykoterapii jest zjawiskiem powszechnym, a co za tym idzie z dnia na dzień zwiększa się liczba antybiotykoopornych szczepów bakterii. Ponadto od 02.2022 r. na terenie Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie, którego kluczowym założeniem będzie zmiana regulacji dotyczącej podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. Obecnie są one podawane na masową skalę, bez względu na to czy zwierzęta chorują czy nie – takich praktyk będzie zakazywało nowe prawo UE.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauki znaleźli rozwiązanie sprzyjające nadchodzącym zmianom legislacyjnym w UE, proponując terapię przy wykorzystaniu bakteriofagów, zwaną „fagoterapią”. Jest to metoda oparta na wykorzystaniu specyficznych wirusów, które zwalczają wyłącznie komórki bakteryjne – również te, które stały się antybiotykooporne.

Opracowany przez naukowców produkt, który zwalcza bakterie Salmonella Enterica, może być podawany zarówno zwierzętom (drób, bydło, trzoda chlewna) w hodowli przemysłowej jako środek prewencyjny bądź leczniczy oraz jako preparat bakteriobójczy we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego (do zabezpieczania mięsa, serów, jaj, owoców, warzyw, serów, soków, linii produkcyjnych) oraz w medycynie.