AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zwycięzcy 3. edycji konkursu Young Fahrenheit wybrani

Kapituła Konkursu Young Fahrenheit 2023, organizowanego przez spółkę celową UG Univentum Labs, wyłoniła zwycięzców w kolejnej już edycji konkursu skierowanego do doktorantów, młodych pracowników,  oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań wpisujących się w zakres nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, nauk ścisłych i technicznych lub nauk o życiu, które posiadają potencjał komercjalizacyjny.
W początkowym etapie Kapituła Konkursu oceniała pisemne zgłoszenia uczestniczek i uczestników. W efekcie do finału zakwalifikowano cztery osoby: mgr Weronikę Babińską-Wensierską (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), mgr inż Kamilę Jarzyńską (Wydział Chemii), mgr. Vladyslava Levtukhova (reprezentującego zarówno Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, jak i Wydział Chemii) oraz Natalię Wyźlic (Wydział Chemii).
Wśród oceniających zgłoszone projekty znaleźli się przedstawiciele Univentum Labs, Centrum Transferu Technologii, Pionu Współpracy i Rozwoju UG: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Prorektor UG, dr hab. Wojciech Bizon – Prezes Univentum Labs, dr Andrzej Poszewiecki – Wiceprezes Zarządu Univentum Labs, dr Łukasz Guzik – Prezes Zarządu Laboratorium Analiz Chemicznych SPARK – LAB, Tomasz Chyrek – zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii UG.
Pierwsze miejsce zajął student Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych mgr Vladyslav Levtukhov.
Miejsce drugie przypadło mgr inż. Kamili Jarzyńskiej.
Nagrodę za trzecie miejsce otrzymała mgr Weronika Babińska-Wensierska.
Kapituła wyróżniła także Natalię Wyźlic.
 
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystej sesji Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego.