AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Pierwsza edycja Hackatonu Faru za nami

Zobacz wpis

17-19.11.2023 – 3 dni pracy, 5 ścieżek tematycznych, 15 interdyscyplinarnych zespołów, trenerzy i eksperci. Uczelnie Fahrenheita po raz pierwszy zorganizowały hackathon, który wspierał przedsiębiorczość i rozwój pomysłów, jak i współpracę między UG, PG oraz GUMed.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zostali zaproszeni wszyscy członkowie Uczelni Fahrenheita: pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni oraz doktoranci i studenci. 

– Spotykamy się w duchu rywalizacji, ale takiej, która z jednej strony podnosi kompetencje, będzie napędzała rozwój, ale umożliwi też szerszą współpracę i zacieśnianie więzi pomiędzy społecznościami naszych trzech uczelni. To jeden z głównych celów Uczelni Fahrenheita – zaznacza prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Akademicy z trzech uczelni mogli zaangażować się na różne sposoby: pracując w zespołach, dołączyć do grona ekspertów, a jeszcze na etapie przygotowań  i współtworzyć zakres merytoryczny wydarzenia, wyrazić swoją opinię w przeprowadzonej, kilka tygodni przed wydarzeniem, ankiecie.

 

Podczas hackatonu uczestnicy pracowali nad znalezieniem rozwiązania dla konkretnego problemu lub zagadnienia w ramach obszarów:

 1. Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza,
 2. Zmiany cywilizacyjne,
 3. Energia a zrównoważony rozwój,
 4. Bezpieczeństwo i jakość żywności oraz
 5. FarU na rzecz morza.

Zgłoszone projekty miały potencjał biznesowy, społeczny lub wspierały efektywną współpracę w ramach FarU.

Prace wystartowały w piątek 17 listopada. Zainaugurował je prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, gospodarz wydarzenia. Pierwszego dnia zaplanowano także wyjście integracyjne, z którego najbardziej skorzystały zespoły skompletowane na podstawie indywidualnych zgłoszeń.

W sobotę uczestnicy zbierali się już od 8:00 i pracowali do późnych godzin wieczornych, a agenda obejmowała ćwiczenia na forum, czas na pracę w zespole, konsultacje z ekspertami i mentorami. Było to grono zarówno naukowców, jak i praktyków obszarowych i biznesowych, oferujących wsparcie przy rozwoju pomysłu, doborze metod bądź narzędzi oraz przygotowaniach do finałowej prezentacji przed konkursowym jury.

– Mogliśmy zarówno zadać pytania pani pracującej na co dzień z modelami biznesowymi, jak możemy lepiej ubrać w jakieś portfolio i ceny to, co chcemy zrobić, a z drugiej strony mogliśmy porozmawiać z ekspertem z portów Gdyni, który mógł nam przybliżyć subtelności związane z branżą offshore’ową – opowiada jeden z uczestników, Jakub Gnyp, reprezentant Uniwersytetu Gdańskiego.

– Myślę, że hackathon to dobry pomysł dla wszystkich osób, które chciałyby doświadczyć nowych wrażeń i poszerzyć swoje horyzonty o aspekt biznesowy – mówi Janina Kowalik, uczestniczka reprezentująca Gdański Uniwersytet Medyczny – To zasób wiedzy, który ciężko zdobyć w ramach obowiązkowego toku studiów. Taki model działań przyniósł uczestnikom nie tylko korzyści wynikające z pozyskanych kontaktów i umiejętności prowadzenia projektu w interdyscyplinarnym zespole, ale też weryfikację przyjętych hipotez i poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. 

Zwieńczeniem intensywnych prac był Demo Day, czyli prezentacja wypracowanych koncepcji. Każdy zespół miał trzy minuty na przedstawienie efektów przed jury, a następnie odpowiedź na wnikliwe pytania ze strony jego członków.

Komisja obradowała w składzie: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita), dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), dr hab. inż. Jacek Barański (profesor w Instytucie Energii Politechniki Gdańskiej), dr Ewa Szymczak, prof. UG (prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), Wojciech Drewczyński (współtwórca i CEO międzynarodowego akceleratora Space3ac) oraz Michał Misztal (CEO Startup Academy, wspierającej FarU w organizacji hackatonu).

Nagrody wręczyli zwycięzcom prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrodzeni:

I miejsce zajął projekt „SEA MATCHzgłoszony przez fizyków i matematyków z Uniwersytetu Gdańskiego. Laura Grzonka, Jakub Gnyp, Dagmara Kurkowska, Marcin Marciniak i Małgorzata Szczekocka opracowali modele matematyczne do optymalizacji projektowania i konstrukcji morskich farm wiatrowych.

 

 

 

 Na II miejscu uplasował się projekt Zielona Płyta” pomysłu Amelii Dolińskiej (UG), Pauliny Duch-Żebrowskiej (PG), Jakuba Jabłońskiego, Kornelii Wilk i Krzysztofa Ziółkowskiego z UG. Inicjatywa zakłada utworzenie hubu kompetencyjnego, wspierający modernizację bloków z wielkiej płyty ze zwiększeniem wydajności energetycznej i cieplnej budynków.  

 

 

 

III miejsce otrzymali autorzy projektu „DepressionControlApp”: Szymon Bierzanowski (PG), Adrianna Czerwińska (PG), Krzysztof Pietruczuk (GUMed) i Wojciech Rusinek (UG). Aplikacja byłaby kompleksowym wsparciem dla osób zmagających się z depresją, obejmującym m.in. analizę danych biometrycznych, możliwość indywidualizacji terapii i szybki kontakt z centrum pomocy.

 

 

 

Pozostałe projekty:

 • ABOSenior – koncept smacznych, zbilansowanych i tanich posiłków dostarczanych prosto z lokalnych barów do seniorów. Skład zespołu: Beata Chmiel, Szymon Jaskulski, Natalia Soldatke, Martyna Sudorów i Sandra Żukowska z UG.
 • Centrum Dostępności – jednostka zrzeszająca ekspertów w obszarze niepełnosprawności, stanowiące wsparcie zarówno dla studentów, jak i nauczycieli akademickich czy naukowców. Skład zespołu: Krzysztof Dąbrowski, Anna Modrzejewska, Jakub Modrzejewski-Szeląg, dr inż. Paulina Strąkowska i Justyna Sudakowska z Politechniki Gdańskiej.
 • CyberSkills, czyli platforma dla pokolenia X, budująca świadomość i uzbrajająca w wiedzę na temat narzędzi do płatności online i bezpieczeństwa w sieci. Skład zespołu: Marcin Małas, Artur Mędrygał i Jan Tobolewski z PG oraz Kamila Mróz z UG.
 • ECODIVE – projekt wykorzystujący biomikrożele oraz bezzałogowce wodne oczyszczające morze, bez ingerencji w naturalny ekosystem podwodny. Skład zespołu: Marina Galanina, Marcel Skierkowski i Paweł Tumialis z PG.
 • FarU Connect – rozwiązanie integrujące systemy trzech uczelni w jednej aplikacji, ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji i oszczędność czasu użytkowników obecnych portali. Skład zespołu: Mateusz Chmielewski, Kamil Danecki, Wiktor Gawroński, Igor Stadnicki i Mikołaj Trzciński z PG.
 • FarU Link, czyli odpowiedź na problemy społeczności akademickiej, związane ze znalezieniem współpracowników lub dostępem do narzędzi, takich jak np. aparatura badawcza. Skład zespołu: Daniel Cieślak (PG), Michał Dominów (UG), Szymon Królak (PG) i Paulina Skrzypkowska (GUMed).
 • H2Heat, czyli autonomiczny system do kontroli produkcji i zużycia energii cieplnej, oparty na rozwiązaniach wodorowych. Skład zespołu: Filip Cesnowski, Gabriela Małyszko i Agnieszka Melerska z PG.
 • Let’s connect – aplikacja integrująca portale społecznościowe i agregująca funkcjonalności narzędzi obecnie dostępnych na rynku. Skład zespołu: Konrad Nowicki, Przemysław Szumczyk i Artur Śpiewak z PG.
 • MindTracker – aplikacja poprawiająca jakość pracy i komfort życia m.in. poprzez analizę danych biometrycznych, wsparcie asystenta (AI) czy narzędzia z zakresu płynności i zarządzania pracy. Skład zespołu: Janina Kowalik i Katarzyna Połomska z GUMed oraz Maria Renke i Sathwik Prathapagiri z PG.
 • „Naukowy Fahrenheit” – projekt integrujący środowisko naukowe FarU przez promocję wydarzeń i wspólnych projektów badawczych. Skład zespołu: Łukasz Arcimowicz (UG), Barbara Boruch (PG), Dzmitry Dauhalevich (UG), Agnieszka Kalinowska (PG) i Rafał Kowalski (UG).
 • Pack4U, czyli biodegradowalne, jadalne opakowania na żywność, odpowiadające na potrzeby i wyzwania współczesnej cywilizacji. Skład zespołu: Agnieszka Bullmann i Wiktoria Jarosz z PG, Michał Klinikowski (GUMed), Agnieszka Kopczyńska (UG) oraz Milena Supernak (PG).
 • StuddyBuddy – kompleksowa aplikacja wspierająca życie studenta na uczelni i poza nią, np. w obszarze korepetycji i nabywania kompetencji podnoszących konkurencyjność na rynku pracy. Skład zespołu: Kacper Budniak, Kamil Schlagowski i Kamil Plewka z UG.

 

Z ramienia uczelni uczestników wspierali eksperci: 

Uniwersytet Gdański: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju; dr inż. Sylwia Badowska, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania oraz dr hab. Dorota Burska, prof. UG, Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza, Wydział Oceanografii i Geografii.

GUMed: Agata Leśnicka z Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego GUMed i dr Anna Supernat, lider projektu EIT HEI innovAId, Zakład Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;

Politechnika Gdańska: Alina Guzik, Główny specjalista ds. innowacji i rozwoju, Wydział Zarządzania i Ekonomii; dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, pełnomocnik rektora ds. dostępności; dr inż. Paweł Filipkowski, prof. PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, opiekun kół naukowych współpracujących w ramach FarU; dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska, Katedra Konwersji i Magazynowania Energii, Wydział Chemiczny; dr inż. Adam Inglot, Katedra Geodezji, Wydział Elektrotechniki i Automatyki; dr inż. Sebastian Cygert, Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; dr inż. Marita McPhillips, Wydział Zarządzania i Ekonomii; dr hab. inż. Marcin Łuczak, prof. PG, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Instytut Budowy Okrętów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz dr hab. inż. arch. Dorota Kamrowska-Zaluska, prof. PG, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury.

Grono eksperckie zasilili również: Wojciech Drewczyński, współtwórca i CEO międzynarodowego akceleratora Space3ac, zawodowo związany z działem inwestycji w funduszu Black Pearls VC; Michał Daczuk, Project Manager, Port Morski Gdynia; Justyna Ratajczak, Dyrektor Zarządzający TBC Investment; Michał Gajda, specjalista ds. projektów w Centrum Projektów Rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz Bogna Lesner, rzecznik patentowy, ekspert w zakresie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, zaangażowana we wdrożenia polityki innowacji w województwie pomorskim.

fot. GREGMAR

 1.