AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Nabór do konkursu NCBR PERUN”Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa”

Zobacz wpis

NCBR ogłosił konkurs, w którym poszukuje nowoczesnych rozwiązań obronnych wzmacniających bezpieczeństwo Polski. Będzie on realizowany w ramach programu „Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa” pod kryptonimem PERUN. To unikatowy program zorganizowany na bazie wieloletnich doświadczeń zaczerpniętych z poprzednich konkursów NCBR.

PERUN oferuje szeroki wachlarz form realizacji projektów, a przy tym uelastycznia formułę realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Chcemy w ten sposób sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości, a także wykorzystać szanse, które stoją przed polską nauką i przemysłem.

Co istotne, finansowanie mogą otrzymać projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

W Konkursie nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wskazano 15 zakresów tematycznych.

Tematyka konkursu została ustalona na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za ten obszar. Dotyczy m.in. rozwoju istniejących demonstratorów technologii obronnych, aktywnych systemów radarowych do monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej itp. Spora pula tematów zakłada wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji.

 • Nabór wniosków od 1 grudnia 2023 r. (od godz. 9:00) do 31 stycznia 2024 r. (do godz. 16:00).
 • Projekty mogą być dofinansowane ze środków NCBR do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami.
 • Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych.
 • W konkursie nie ma określonych limitów w zakresie maksymalnej kwoty środków kwalifikowalnych na jeden projekt.

Zakresy tematyczne:

 1. Rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych (od VI PGT) w obszarach technologicznych określonych w Priorytetowych kierunkach badań naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035.
 2. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa.
 3. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie materiału cyfrowego (obrazu/dźwięku) pod kątem użycia technologii Deep Fake.
 4. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji metod implementacji i weryfikacji ustawień zabezpieczeń elementów systemów teleinformatycznych (urządzeń, oprogramowania).
 5. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji analiz danych rozpoznawczych.
 6. Autonomia i autonomizacja. Opracowanie techniki pracy w grupie platform bezzałogowych (tzw. roju) oraz współpracy z załogowymi systemami (MUM-T – ang. Manned-Unmanned Teaming) na bazie ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych wspieranych sztuczną inteligencją (AI – ang. Artificial Intelligence).
 7. Autonomia i autonomizacja. Opracowanie środków przeciwdziałania BSx, w tym na potrzeby ochrony obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, szlaków morskich i portów.
 8. Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze systemów komunikacji satelitarnej zapewniających kwantową dystrybucję klucza pomiędzy lokalizacjami naziemnymi.
 9. Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze metod automatycznej ewaluacji algorytmów
 10. Technologie kosmiczne. Nowoczesny terminal komunikacji satelitarnej pracujący w paśmie Ku i Ka z cyfrowym kształtowaniem wiązek, umożliwiający jednoczesną pracę z systemami satelitarnymi umieszczonymi na różnych orbitach (LEO, MEO, GEO)
 11. Technologie kosmiczne. Aktywne systemy radarowe do monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej.
 12. Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie ochrony indywidualnej.
 13. Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych.
 14. Sensory. Systemy monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach dla morskiej infrastruktury
 15. Medyczne zabezpieczenie pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR. Medyczne środki przeciwdziałania czynnikom CBRN-E (ang. chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) obejmujące diagnostykę, zapobieganie i leczenie następstw użycia oraz innowacyjne środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR, w tym: odzież ochronna minimalizująca ryzyko skażenia promieniotwórczego i chemicznego oraz zakażenia biologicznego, dozymetria indywidualna, likwidacja skażeń (sprzętu wrażliwego; fosforoorganicznych środków trujących IV generacji).

Serdecznie zapraszamy naukowców do udziału!

Zespół CTT

 1.