AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG

Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje konkurs Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki. Organizatorzy oczekują prezentacji realizowanych przez pracowników badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2021 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu (przedstawiciele świata nauki i biznesu). Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Regulamin i więcej informacji o konkursie na stronie: konkurs.univentum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy Young Fahrenheit

Oświadczenie uczestnika

Regulamin i więcej informacji na stronie konkursu.