Konsorcjum Projektowe

Dzięki połączeniu sił w ramach konsorcjum Uniwersytetu Gdańskiego z innymi uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, zrzeszeniami oraz stowarzyszeniami jesteśmy w stanie realizować nawet bardzo złożone, wysoko specjalistyczne i wymagające projekty, o dużym stopniu ryzyka.
Do zespołów badawczych oraz konsorcjów, które tworzymy, włączają się naukowcy reprezentujący szeroki zakres dyscyplin i specjalności. Realizowane w ten sposób przedsięwzięcia mają korzystny wpływ na rozwój zarówno nauki, jak i gospodarki czy technologii.


Uniwersytet Gdański ma w swoim dorobku wiele projektów przeprowadzonych z sukcesem w ramach konsorcjów – najbardziej spektakularne sukcesy odnieśliśmy w takich dziedzinach badawczych, jak: chemia, biotechnologia, biologia (w tym zwłaszcza projekty związane z opracowywaniem surowic i szczepionek), oceanografia, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, czy też logistyka.


Przedsięwzięcia te realizujemy wspólnie z wieloma polskimi uczelniami (m.in. Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim), a także z uniwersytetami zagranicznymi, takimi jak: Universidad de Concepción (Chile), Universidad de Cádiz (Hiszpania), Uniwersytet Maltański (Malta), Uniwersytet Chrystiana Albrechta w Kilonii (Niemcy), Université de Bretagne-Occidentale (Brest, Francja), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja), Uniwersytet Parthenope w Neapolu (Włochy), Nord University (Norwegia), a także Uniwersytet w Algarve (Portugalia).


Wspólne działanie w ramach konsorcjum ułatwia wymianę doświadczeń i umożliwia uzyskanie efektu synergii. Gotowość do współpracy w ramach umowy konsorcjalnej może stanowić również ważny warunek np. ubiegania się o dotację lub udziału w przetargu. Zapraszamy do skorzystania z doświadczeń Centrum Transferu Technologii. Jeśli szukasz wiarygodnego partnera do konsorcjum projektowego i oczekujesz wsparcia w kwestiach organizacyjno-prawnych – skontaktuj się z nami.