AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Rozbudowa Laboratorium prototypującego

Dobiegł końca projekt “Rozszerzenie zakresu pracy laboratorium prototypującego rozwiązania z zakresu optoelektroniki, mechatroniki i fizyki”, sfinansowany ze środków Inkubatora Innowacyjności 4.0”, koordynowanego przez CTT UG

Zespół naukowców z Instytutu Fizyki Doświadczalnej WMFiI, pod kierunkiem dra hab. Sebastiana Mahlika, prof. UG. rozbudował dotychczasową infrastrukturę laboratorium, dzięki czemu możliwe będzie wykonywanie dodatkowych prac w Laboratorium prototypującym. Laboratorium specjalizuje się w badaniach dotyczących optyki przemysłowej czy procesów starzeniowych, jak również w prototypowaniu urządzeń elektronicznych, zwłaszcza oświetleniowych. Nowopowstałe stanowiska badawcze, umożliwiają prowadzenie prac dostosowanych do indywidualnych potrzeb partnerów przemysłowych.

W ramach projektu rozbudowano:

–  stanowisko służące do lutowania komponentów elektronicznych o piec lutowniczy, stacje lutownicze, mikroskop i drukarkę szablonów do pasty lutowniczej. Dzięki rozbudowie znacząco wzrosły możliwości ręcznego lutowania komponentów elektronicznych (z rozmiaru komponentów rzędu 0603 do rozmiaru 0402), poprawiła się jakość i powtarzalność połączeń lutowniczych.

– stanowisko do pomiarów czasów zaników luminescencji luminoforów na podczerwień o oscyloskop, generator funkcyjny i spektrometr światłowodowy. Dzięki rozbudowie rozszerzyły się dostępne zakresy spektralne i czasowe pomiaru,  poprawie uległa jakość pomiarów oraz skrócił się czas ich wykonania.

– stanowisko do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia oświetlenia dla oświetlaczy od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni o maksymalnych wymiarach 30x30cm. Stanowisko to umożliwia weryfikację charakterystyk projektowanych oraz dostępnych na rynku źródeł światła.

– stanowisko do packagingu LED (nakładania luminoforu na niebieskie moduły InGaN). Stanowisko pozwala tworzyć prototypowe emitery światła o indywidualnej charakterystyce widmowej.

– opracowano nowoczesny zestaw oświetleniowy płytek do mikropróbek, mający zastosowanie m.in. w pomiarach biotechnologicznych, biologicznych czy chemicznych. Oświetlacz ten cechuje się dużą gęstością mocy optycznej (powyżej 100mW/cm2) oraz dużymi możliwościami rozbudowy.

Działania projektowe przyczyniły się do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami, które korzystają z usług laboratorium w zakresie prototypowania, rozwoju nowych rozwiązań technologicznych i innowacji.

W tym zakresie poszerzono współpracę z firmą Lenta Sp. z o.o., w ramach której przeprowadzono wstępne badania spektroskopowe i mikroskopowe materiałów poddanych procesowi starzenia.

Dzięki rozbudowie infrastruktury, stworzeniu nowych układów pomiarowych oraz elastycznemu podejściu do projektowania, laboratorium jest teraz w stanie oferować bardziej zaawansowane usługi badawcze, przyczyniając się do zacieśniania współpracy z przemysłem. Projekt stanowi ważny wkład w rozwój badań naukowych i innowacji technologicznych na Uniwersytecie Gdańskim.