AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Ruszył nabór do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Zobacz wpis

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Student – Wynalazca 2023/2024.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Geneva Inventions 2024.

 

Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2024.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2024 r. Wszelkie informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://tu.kielce.pl/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Politechnice Świętokrzyskiej:
e-mail: ksw@tu.kielce.pl; el. 41 34 24 358, 41 34 24 654
Zgłoszenia do Organizatorów prosimy przesyłać na adres mailowy: ksw@tu.kielce.pl

 

 

 

 

  1.