AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zmiana treści Zapytania ofertowego nr ZO/01/2018/CTT


Zmiana treści Zapytania ofertowego nr ZO/01/2018/CTT z dnia 22 stycznia 2018

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści Zapytania Ofertowego nr ZO/01/2018/CTT w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, uzupełniając go o wskazanie ilości poszczególnych elementów służących budowie prototypu instalacji w skali ułamkowo technicznej do syntezy nanocząstek.

W związku z powyższym rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:
Elementy o zadanych parametrach wchodzących w skład prototypu instalacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp Elementy Ilość
1 Naczynie reakcyjne: pojemność: 10L DN 150, dolny zawór spustowy 16 mm, płaszcz grzewczo-chłodzący, złącze płaszcza DN15 3
2 Pokrywa górna z 5 szyjami NS 29, 14, 29, 29, 29 1
3 Połączenie pokrywy z naczyniem reakcyjnym DN 150 1
4 O-Ring DN 150 1
5 Uszczelnienie wału mieszadła NS29 wał 10 mm GL32 1
6 Sprzęgło łączące mieszadło z napędem 1
7 Adapter sondy temperaturowej NS14, GL18 1
8 Sonda temperaturowa wykonana z PTFE, długość 570 mm 1
9 Kabel ze złączem 2xLemo dla Pt100 1
10 Złącza płaszcza grzewczo-chłodzącego do podłączenia węży termostatu, 2
11 Statyw Podłogowy dla Reaktorów o objętości do 20 litrów 1
12 Wał mieszadła z końcówką mieszającą typu propeller (średnica mieszadła 75 mm), dł. wału mieszadła 600 mm, średnica wału 10 mm 1
13 Silnik mechaniczny 1

Jednocześnie zmianie ulega termin składania ofert:

– Rozdział VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub elektronicznie do dnia 01.02.2018r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego –
ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 323, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

– Rozdział X. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ocena ofert zaplanowana jest na dzień 02.02.2018r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania zasady konkurencyjności.

– Rozdział XIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY otrzymuje brzmienie:
Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną, pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu – do dnia 01.02.2018r. do godziny 15:00. Pozostała treść pozostaje bez zmian.

Do Zapytania ofertowego został dodany uaktualniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, który znajduje się w dokumentach do pobrania.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Pobierz dokumentację

Pełna treść zmian w Zapytaniu ofertowym znajduje się poniżej

Zmiana treści Zapytania ofertowego nr ZO/01/2018/CTT

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy po zmianach

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg