AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/05/2018/CTT – ogłoszenie wyboru wykonawcy


Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę materiałów zużywalnych, odczynników laboratoryjnych oraz elementów o zadanych parametrach, służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/05/2018/CTT z dnia 15.06.2018 r. , jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

CZĘŚĆ 1

GF MICROSYSTEMS – Grzegorz Filipiak

ul. Górki 12

60-2014 Poznań

CZĘŚĆ 2

SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

CZĘŚĆ 3

BIOKOM – Baka, Olszewski SP. J.

ul. Wspólna 3

05-090 Janki

 CZĘŚĆ 4

BOTLAND B. DERKACZ SP.J.

ul. Gola 25 a

63-640 Bralin

CZĘŚĆ 5

BOTLAND B. DERKACZ SP.J.

ul. Gola 25 a

63-640 Bralin

CZĘŚĆ 6

BOTLAND B. DERKACZ SP.J.

ul. Gola 25 a

63-640 Bralin

CZĘŚĆ 7

BOTLAND B. DERKACZ SP.J

ul. Gola 25 a

63-640 Bralin

CZĘŚĆ 8

MADKOM – Grzegorz Szczechowiak

ul. Syrokomli 3 A

81-439 Gdynia

CZĘŚĆ 9

BOTLAND B. DERKACZ SP.J.

ul. Gola 25 a

63-640 Bralin

CZĘŚĆ 10

BOTLAND B. DERKACZ SP.J.

ul. Gola 25 a

63-640 Bralin

CZĘŚĆ 11

MADKOM – Grzegorz Szczechowiak

ul. Syrokomli 3 A

81-439 Gdynia

CZĘŚĆ 12

2 PHOTONS Adam Jurczuk

ul. Cebertowicza 11 b/17

80-809 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:

Firmy GF MICROSYSTEMS–Grzegorz Filipiak, SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., BIOKOM – Baka, Olszewski SP. J., BOTLAND B. DERKACZ SP.J., MADKOM – Grzegorz Szczechowiak oraz 2PHOTONS -Adam Jurczuk spełniają wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/05/2018/CTT z dnia 22.06.2018 r. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Dostawa materiałów zużywalnych, odczynników laboratoryjnych oraz elementów o zadanych parametrach służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ 1

Siatki do mikroskopu TEM – mesh 200 Ni z błoną węglową o następującyh parametrach:

– siatki do mikroskopu elektronowego -TEM, siatki wykonane z niklu z błoną węglową

MESH  200. Grubość siatki standardowa (ok. 5-6 nm). Ilość – 1 op. 50 szt.

CZĘŚĆ 2

Filtry amicon – millipore o następujących parametrach:

– filtry do ultrafiltracji białek, umożliwiające wirowanie próbki o wyjściowej objętości 0,5 ml. Filtry umieszczane pionowo w probówkach (znajdujących się w zestawie) przystosowanych do wirowania w rotorze dla probówek 1,5/2,0 ml. Probówki wraz z filtrami chronione przed rozlaniem za pomocą zakrętki/zatyczki.Filtry wykonane z materiału słabo wiążącego/niewiążącego białek. Molecular Weight Cutoff filtra – 100 000 Da. Ilość – 1 op. 96 szt.

 CZĘŚĆ 3

Optiprep – złoże do ultrawirowania na gradiencie jodiksanolu – 60% (w/v) jodiksanol – gotowy do użycia, sterylny, wolny od endotoksyn roztwór.

Objętość – 250 ml. Ilość – 1.

 CZĘŚĆ 4

Potrójny stabilizowany zasilacz laboratoryjny (5V/3A DC symetryczny) z płynną regulacją napięcia w zakresach 2x od 0 do 32V oraz prądu w zakresie od 0 do 3 A oraz jedno wyjście 5 V/3A. Ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 5 

Ładowarka, prostownik automatyczny 6V / 12V, 3.8A/0.8A, 1.2 – 120Ah.

Ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM oraz kwasowo-ołowiowych o pojemności od 1,2 Ah do 120 Ah.  Możliwy wybór napięcia 6 V lub 12 V DC. Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, dzięki czemu po naładowaniu samoczynnie przechodzi w stan podtrzymywania napięcia. Maksymalny prąd ładowania jest równy 3,8 A.  Ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 6

Akumulator żelowy bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Dostosowany do pracy buforowej oraz cyklicznej. Napięcie nominalne wynosi 6 V, pojemność 1,3 Ah.

Ilość – 2 szt.

CZĘŚĆ 7

Akumulator żelowy bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Dostosowany do pracy buforowej oraz cyklicznej. Napięcie nominalne wynosi 12 V, pojemność 1,2 Ah.

Ilość – 2 szt.

CZĘŚĆ 8

Silnik krokowy – 200 kroków/obr 12V / 0,5A / 0,43Nm.

Silnik krokowy bipolarny, czteroprzewodowy. Posiada rozdzielczość 200 kroków na obrót (1,8 stopnia). Zasilany jest napięciem 12,0 V, pobiera prąd 500 mA na cewkę. Moment wynosi 4,4k g*cm (0,43 Nm). Wymiary to 42 x 42 x 40 mm (NEMA 17). Ilość – 6 szt.

CZĘŚĆ 9

Silnik krokowy – z gwintowanym wałem 12V/ 0.4A/ 0.20Nm.

Silnik krokowy bipolarny, czteroprzewodowy. Posiada gwintowany wał, który umożliwia wykorzystanie urządzenia jako siłownik liniowy. Zasilany jest napięciem 12 V, pobiera prąd 0,4 A na cewkę. Moment trzymający wynosi 2,03 kg*cm (0,20 Nm). Ilość – 2 szt.

CZĘŚĆ 10

Przetwornica step-down – 3,3V 0,5A.

Moduł przetwornicy impulsowej step-down o sprawności rzędu 80 % – 93 %. Zamienia napięcie wejściowe z zakresu od 3,4 V do 36 V na wartość wyjściową 3,3 V. Maksymalny prąd ciągły to 0,5 A. Ilość – 5 szt.

CZĘŚĆ 11

Sterownik silników krokowych, parametry: sterowanie sygnałami Step/Dir, mikrokroki 1, 1/2, 1/4, 1/16, napięcie silnika: 5.5 / 45 V, napięcie logiki: 3.3 – 5V, opcja stealthChop – cicha praca  z interpolacją 256 mikrokroków, opcja spreadCycle – dynamiczne sterowanie silnikiem, z interpolacją 256 mikrokroków lub bez, opcja coolStep – bieżącą kontrolę oszczędności energii, stallGuard – bezczujnikowa detekcja obciążenia silnika

Ilość – 8 szt.

Moduł ochronny do sterownika silników ochronnych

Ilość – 8 szt.

CZĘŚĆ 12

1.  płyta montażowa (baza aparatury) – 450 mm x 450 mm x 12.7 mm– Ilość 1.
2. uchwyt pionowy do płyty montażowej (montaż osi z) – Ilość 2.
3. płyta montażowa (montaż osi z) – 100 mm x 300mm x 12.7 mm  – Ilość 1.
4. moduł liniowy xyz – 25 mm XYZ (montaż kamery) – Ilość 1.
5. rączki do płyty montażowej (w zestawie 2) – Ilość 1.
6. nóżki do płyty montażowej Ø1.25 (regulowane nóżki) – Ilość 4.
7. nóżki wibroizolacyjne Ø27.0 mm (w zestawie 4) – Ilość 1.
8. płyta montażowa (do montażu pompy) – 100mm x 150 mm x 12.7 mm – Ilość 2.
9.  zestaw pierścieni pośrednich do kamery 5 mm -100mm – Ilość 1.
10. uniwersalna płytka montażowa 65 mm x 65 mm x 10 mm – Ilość 4.
11. płyta montażowa 750 mm x 750 mm x 12.7 mm – Ilość 1.
12. nóżki wibroizolacyjne Ø38.1 mm  (4 częśći) – Ilość 2.
13. kolimator światłowodu – doświetlenie próbki –  (kolimacyjny) – Ilość 2.
14. kolimator światłowodu 20 mm – doświetlenie próbki -(skupiony) – Ilość 2.
15. elastyczny światłowód (doświetlenie próbki) – 91 cm (36’’) – Ilość 2.
16. nóżki wibroizolacyjne 12″ x 12″ x 1/2″ – Ilość 1.
17. płyta montażowa 200 mm x 200 mm x 12.7 mm – Ilość 2.
18. uchwyt montażowy Ø1.5″, L = 50 mm – Ilość 4.
19. płyta montażowa  – blat stołu 600 mm x 1200 mm x 12.7 mm  – Ilość 1.
20. rama stołu – 600 mm x 1200 mm – Ilość 1.
21. półka na osprzęt 1200 mm (47.24’) – Ilość 1.
22. system pasywnej wibroizolacji – Ilość 1.
23. moduł liniowy XY – Ilość 1.
24. uchwyt na próbkę do stanowiska mikroskopowego – Ilość 2.
25. uchwyt montażowy do stanowiska mikroskopowego 25 mm – Ilość 4.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wzór umowy

Zał. nr 2 Wzór umowy – sprostowanie adresu dostawy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg