AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/03/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/03/2018/CTT z dnia 25 maja 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 01.06.2018r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie z poniższą specyfikacją:

CZĘŚĆ 1

 • Pipety o poj. do 2,0 ml, podziałka 0,01 ml, sterylne – 2 opakowania po 500 sztuk.
 • Pipety o poj. do 5,0 ml, podziałka 0,1 ml, sterylne – 4 opakowania po 250 sztuk.
 • Pipety o poj. do 10,0 ml, podziałka 0,1 ml sterylne – 4 opakowania po 250 sztuk.
 • probówki 15 ml, 120x17mm, PP – 4 opakowania po 500 sztuk.
 • próbówki 50 ml, 114x28mm, PP – 4 opakowania po 300 sztuk.
 • próbówki CRYOPure 1,2 ml/1,0ml – 500 sztuk.
 • próbówki 1,5 ml o niskim stopniu wiązania białek – 800 sztuk.
 • Butelka do hodowli Cell+ 50 ml skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna – 400 sztuk.
 • Butelka do hodowli Cell+250 ml skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna – 400 sztuk.

CZĘŚĆ 2

 • siatki do mikroskopu TEM – mesh 200 Ni z błoną węglową o parametrach: siatki do mikroskopu elektronowego -TEM. Siatki wykonane z niklu z błoną węglową. MESH 200. Grubość siatki – standardowa (ok. 5-6 nm).

Ilość – 1 op. 50 szt.

 CZĘŚĆ 3

 • nitrocelluloza – błona nitrocellulozowa – wielkość porów 0,2 µM, arkusze o minimalnych

wymiarach 80x80mm

Ilość sztuk – 25 arkuszy

 CZĘŚĆ 4

 • optiprep – złoże do ultrawirowania na gradiencie jodiksanolu – 60% (w/v)jodiksanolGotowy do użycia, sterylny, wolny od endotoksyn roztwór. Objętość – 250 ml. Ilość – 1.
 • filtry amicon-millipore o następujących parametrach:

Filtry do ultrafiltracji białek, umożliwiające wirowanie próbki o wyjściowej objętości 0,5ml  Filtry umieszczane pionowo w próbówkach (znajdujących się w przystosowanych do wirowania w rotorze dla próbówek 1,5/2,0 ml. Probówki wraz z filtrami chronione przed rozlaniem za pomocą  zakrętki/zatyczki. Filtry wykonane z materiału słabo wiążącego/niewiążącego białek. Molecular Weight Cutoff filtra  – 100 000 Da.

Ilość – 1 op. 96 szt.

CZĘŚĆ 5 

 • surowica płodowa wołowa (Fetal Bovine Serum) – Ilość- 10x100ml
 • bufor fosforanowy sterylny (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline) – Ilość – 24x500ml
 • mieszanina antybiotyków do hodowli komórkowej (Penicillin Streptomycin) -Ilość – 6x100ml
 • insulina ludzka (Insulin solution human) -Ilość- 5×5 ml
 • roztwór trypsyna EDTA (Trypsin-EDTA Solution 10X) -Ilość – 5×100 ml
 • pożywka do hodowli kom DMEM high glucose (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high glucose) – 24×500 ml
 • pozywka do hodowli kom DMEM high glucose without phenol red (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high glucose bez fenolu) – 6×500 ml
 • pożywka do hodowli komórkowej pełna (RPMI-1640 Medium) -Ilość – 24×500 ml

CZĘŚĆ 6

 • N-methylpirollidon (NMP) -Ilość: 8×2,5l
 • Piperydyna -Ilość- 4×2,5l
 • Trifluoroetanol (TFE) -Ilość – 4×2,5l
 • Kwas trifluorooctowy (TFA) – Ilość – 4×2,5l
 • Zestaw Fmoc-aminokwasów białkowych – zestaw 20 Fmoc aminokwasów do syntezy peptydów -100 g każdego z Fmoc aminokwasów.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Załącznik 1 Formularz Ofertowy

Załącznik 2 Wzór umowy 

SIGMA prośba o wyjaśnienia i odpowiedz ZO_03_2018 

SARSTEDT_prosba o wyjasnienia ZO_03_2018

SARSTEDT_odpowiedz na wyjasnienia ZO_03_2018

Załącznik 2 Wzór umowy sprostowanie adresu dostawy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg