AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zostań Młodym Farenheitem i zdobywaj nagrody!

II edycja konkursu Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje konkurs  – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki.  W tym roku aplikować mogą również studenci ostaniego roku studiów magisterskich. Organizatorzy nie oczekują biznes-planów, a raczej prezentacji realizowanych badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.

– Za pośrednictwem swojej spółki celowej UG jest współwłaścicielem 7 spółek spin off założonych przez pracowników naszej uczelni – mówi Prezes Univentum Labs dr hab. Wojciech Bizon prof. UG. – Mamy nadzieję, że dzięki drugiej edycji naszego konkursu uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników uczelni i zachęcić ich do spróbowania swoich sił na rynku. Laureaci z ubiegłego roku: dr Marta Krychowiak-Maśnicka, dr Karolina Pierzynowska oraz mgr Mateusz Baluk, rozwijają swoje pomysły i być może niedługo również uda się przekształcić je w rynkowe rozwiązania.

Spółki spin off zostały założone przez pracowników i doktorantów Wydziałów Chemii, Biotechnologii, Biologii, Oceanografii i Geografii oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Zajmują się ona bardzo zróżnicowanymi działaniami, jednak nie ma wśród nich rozwiązań z zakresu np. ekonomii, psychologii czy też edukacji (tego typu spółki działają m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika).

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2021 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu (przedstawiciele świata nauki i biznesu). Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: konkurs.univentum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy Young Fahrenheit

Oświadczenie uczestnika

Regulamin i więcej informacji na stronie konkursu.