Szczegóły oferty

Szczepionka przeciwko paramyksowirozie gołębi

Zapraszamy do składania ofert na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii pn. SEKWENCJE NUKLEOTYDOWE OBEJMUJĄCE ZMODYFIKOWANE GENY PARAMYKSOWIRUSA GOŁĘBIEGO SEROTYPU 1, SEKWENCJE ZMODYFIKOWANYCH BIAŁEK TWORZĄCE CZĄSTKI WIRUSOPODOBNE ORAZ ICH ZASTOSOWANIE JAKO ŚRODEK DO ZWALCZANIA I/LUB PREWENCJI CHOROBY PARAMYKSOWIROZY GOŁĘBI, ZWŁASZCZA JAKO SZCZEPIONKA

Wypełniony Formularz ofertowy na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Dokumenty