Szczegóły oferty

Zestaw do diagnozy i różnicowanie stanu zapalnego i nowotworów nabłonkowch

Zaproszenie nr 4/CTT/UG/2022 do składania ofert na nabycie licencji / nabycia praw do technologii z dnia 21.06.2022 Związki chemiczne mające zastosowanie jako markery diagnostyczne stanu zapalnego i nowotworów do zastosowania jako zestaw diagnostyczny i metoda
diagnozowania i różnicowania procesów zapalnych i nowotworów nabłonkowych.

Wypełniony Formularz ofertowy na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Dokumenty