AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12.12.2018 r.


Postępowanie nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12 grudnia 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na usługę analizy statystycznej, skuteczności działania “Testu do diagnostyki raka nabłonka pęcherza moczowego” na podstawie wyników badań próbek przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 19.12.2018r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl lub krzysztof.grotkowski@ug.edu.pl.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Usługa analizy statystycznej skuteczności działania  „Testu do diagnostyki raka nabłonka pęcherza moczowego” na podstawie wyników badań próbek przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Przeprowadzenie analizy statystycznej skuteczności działania testu do diagnostyki raka nabłonka pęcherza moczowego na podstawie wyników badań próbek przeprowadzonych i otrzymanych w laboratorium UG oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie zawartych w jednym zbiorze danych pliku Excel.  Opracowanie wyników badań w postaci tabeli z % wskazaniem skuteczności testu, wskazanie wielowymiarowych zależności pomiędzy poszczególnymi kolumnami (A-P) wraz ze szczegółowym opisem wyników analizy. Tabela z danymi do analizy składa się z 16 kolumn z opisami kategorii danych (kolumny A-P) oraz 700 wierszy z danymi pacjentów stanowiącymi materiał źródłowy. Dane zawarte w tabeli nie są ustandaryzowane, mogą wymagać ujednolicenia w poszczególnych kategoriach.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آگهی رایگان

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن