Wydział: Biotechnologii UG i GUMed, Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 055/1/2019
BRANŻA
dermatologia, farmacja, medycyna
AUTORZY
Konsorcjum w składzie:
-Uniwersytet Gdański,
-Politechnika Gdańska,
-Gdański Uniwersytet Medyczny,
-MedVentures Sp. z o.o.,
-Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN,
-Pro Science Sp. z o.o.
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed, Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszeń patentowych w UPRP P.425351, P.425597, P.423672 oraz międzynarodowych: EP18000264, PCT/PL2018/000027
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Nowe substancje terapeutyczne w medycynie regeneracyjnej skóry

Nowe substancje terapeutyczne w medycynie regeneracyjnej skóry

Skóra jest największym organem ludzkiego ciała chroniącym je przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi (wirusy, bakterie, grzyby). Zdolność skóry do regeneracji/naprawy jest niezbędna do utrzymania pełnej homeostazy organizmu oraz zapewnienia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Proces naprawy i regeneracji skóry zależy od wielu rodzajów komórek takich jak komórki macierzyste czy komórki zróżnicowane (np. keratynocyty, fibroblasty), a także od czynników wzrostu, cytokin i macierzy zewnątrzkomórkowej. Naturalną odpowiedzią na uraz skóry jest m.in. aktywacja fibroblastów i uruchomienie procesu gojenia rany. Fibroblasty posiadają zdolność do szybszego wypełniania dużych ubytków skóry w porównaniu do keratynocytów odpowiedzialnych za naskórkowanie.

Proponowane substancje terapeutyczne mogą znaleźć wiele zastosowań w różnych segmentach medycyny takich jak: ortopedia i choroby mięśniowo-szkieletowe, dermatologia, kardiologia, diabetologia, neurologia, radiologia czy onkologia.

Działanie substancji oparte jest na wykorzystaniu trzech technologii:

  • nowym zastosowaniu epigenetycznej terapii regeneracyjnej w organizmie ssaka, polegające na podaniu kompozycji farmaceutycznej zawierającej zebularynę, jej farmaceutycznie dopuszczalną sól i co najmniej jeden dopuszczalny farmaceutycznie nośnik, rozcieńczalnik oraz kwas retinowy, metabolity kwasu retinowego oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. Opisana kompozycja jest wykorzystywana do pobudzania regeneracji lub gojenia ran wywołanych przez uszkodzenia: mechaniczne, chemiczne, termiczne, radiacyjne, operacje chirurgiczne oraz inne stany patologiczne. Innowacyjna substancja zastosowana jako środek leczniczy wykazuje działanie hypometylujące oraz aktywuje geny pluripotencji i neurogenezy. Po podaniu jej terapeutycznie skutecznej dawki następuje gojenie ran przewlekłych i niegojących się, odleżyn, ran powstałych w wyniku powikłań cukrzycowych, powikłań choroby tętnic obwodowych oraz regeneracja tkanek złożonych obejmująca: neurony, naczynia krwionośne, mięśnie, chrząstkę, gruczoły potowe, skórę i naskórek oraz mieszki włosowe i włosy.
  • zastosowaniu kompozycji zawierającej peptyd IM (tj. hydrofilowy heksapeptyd o sekwencji RDKVYR, stanowiący fragment 32-37 hormonu tymopeotyny, produkowanego przez grasicę) do pobudzania regeneracji tkanki złożonej lub leczeniu ran wywołanych przez uszkodzenia: mechaniczne, chemiczne, termiczne, radiacyjne, operacje chirurgiczne oraz inne stany patologiczne. Nowa kompozycja farmaceutyczna zawiera peptyd IM o odpowiednim stężeniu i/lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól. Przeprowadzone przez naukowców w ramach projektu REGENNOVA badania dowiodły, że opisany powyżej związek przyspiesza procesy regeneracyjne skóry. Dodatkowo, poprzez przebudowę naskórka i skóry właściwej peptyd IM hamuje różnicowanie keratynocytów, aktywujących się po urazie skóry. Innowacyjna kompozycja może być aplikowana w postaci maści, kremu, sprayu, iniekcji lub tabletek. Elementem proponowanej nowej technologii jest także zestaw do pobudzania regeneracji tkanki złożonej lub gojenia ran, zawierający powyżej opisaną kompozycję.
  • sposobie wytwarzania i zastosowaniu do regeneracji skóry ssaków nowych struktur peptydu RADA złożonych wyłącznie z samoorganizujących się hydrożeli peptydowych. Proces tworzenia nowych związków przebiega etapowo. Nowe struktury peptydowe posiadają trzy charakterystyczne fragmenty sekwencji aminokwasowych, przy czym innowacyjne jest zastosowanie fragmentu specyficznego dla elastazy (enzymu uczestniczącego w przebudowie uszkodzonej skóry), która po cięciu enzymatycznym uwalnia do otoczenia biologicznie aktywny materiał, przyspieszający gojenie się rany i rekonstrukcję skóry oraz nie powodujący przy tym ryzyka wywołania reakcji alergicznej lub przenoszenia choroby zakaźnej.

Biomateriały te mogą znaleźć zastosowanie jako środki do regeneracji tkanki złożonej i leczenia ran wywołanych przez uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, radiacyjne, operacje chirurgiczne oraz inne stany patologiczne.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!