Regulaminy i dokumenty do pobrania

Regulaminy i dokumenty do pobrania

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Regulamin Centrum Transferu Technologii UG

Wzór oświadczenia – nabycie praw do wyników

Formularz zgłoszenia do CTT

Regulations and documents for download

 

The rules and regulations of managing copyrights and related rights, industrial property rights and the principles of commercialisation of the results of research and development works of the university of gdansk

Rules and regulations of the technology transfer office of the university of gdansk

 
Dokumenty uaktualnione 28.11.2019 r.  
Więcej informacji: zmiany regulaminów.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem Centrum Transferu Technologii UG

+48 58 523 33 74 lub +48 58 523 33 75

biuro@ctt.ug.edu.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Budynek Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 63, pok. 302 – 304
80-308 Gdańsk