Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 067/2019/1
BRANŻA
farmacja, przemysł kosmetyczny, przemysł spożywczy
AUTORZY
dr hab. Robert Czajkowski
dr Dorota Krzyżanowska
Tomasz Maciąg
dr Joanna Siwińska
dr hab. Sylwia Jafra
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek jest chroniony patentem UPRP, nr Pat. 244159
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Odczynnik do ochrony mikroorganizmów w procesie liofilizacji

Odczynnik do ochrony mikroorganizmów w procesie liofilizacji

Liofilizacja to jedna z najpopularniejszych metod suszenia w niskiej temperaturze, polegająca na odparowaniu rozpuszczalnika z zamrożonych substancji w wyniku sublimacji. Proces ten jest szeroko stosowany zarówno w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, jak i w konserwacji materiałów biologicznych. Często wykorzystywany jest do prezerwacji bakterii w celu długotrwałego zachowania ich żywotności. Z uwagi na niską temperaturę stosowaną zarówno podczas wymrażania preparatów, jak i na etapie samej liofilizacji, w procesie tym dochodzi do spadku aktywności i żywotności bakterii. Aby temu zapobiec powszechne jest dodawanie do preparatów przed procesem liofilizacji substancji ochronnych – krioprotektantów. Jedną z takich substancji jest rekomendowany przez American Type Culture Collection (ATCC) Reagent 18 – odczynnik zawierający albuminę serum bydlęcego (ang. Bovine Serum Albumine, BSA). Wadą proponowanego rozwiązania, pomimo jego skuteczności, jest wysoki koszt odczynnika spowodowany zastosowaniem kosztownego BSA.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego opracowali nowy odczynnik do liofilizacji, w którym jako zamiennik kosztownej albuminy serum bydlęcego zastosowano wielokrotnie tańszą substancję pochodzenia roślinnego. Dokonana modyfikacja nie tylko znacząco obniża koszt preparatu, ale również czyni go bardziej humanitarnym z uwagi na pozbawienie odczynnika składników odzwierzęcych.

Co szczególnie istotne, skuteczność opracowanego reagentu pozostaje na takim samym poziomie jak przy zastosowaniu odczynnika zawierającego BSA, a w niektórych przypadkach nawet ją przewyższa.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!