Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 048/2019/1
BRANŻA
przemysł spożywczy, rolnictwo
AUTORZY
prof. Ewa Łojkowska, UG
Anna Dzimitrowicz, PWr
mgr Agata Motyka, UG
dr Wojciech Śledź, UG
Piotr Jamróz, PWr
Paweł Pohl, Pwr
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.419246
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Przepływowy układ reakcyjno-wyładowczy do eradykacji mikroorganizmów

Przepływowy układ reakcyjno-wyładowczy do eradykacji mikroorganizmów

Skuteczne i wydajne metody unieszkodliwiania mikroorganizmów, takich jak grzyby (w szczególności pleśnie i drożdże), bakterie czy pierwotniaki mają kluczowe znaczenie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz w służbie zdrowia. Opracowana technologia układu reakcyjno-wyładowczego wykorzystująca stałoprądowe wyładowanie jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym (ang. dc-APGD) umożliwia sterylizację cieczy oraz żeli, zarówno o wysokiej, jak i niskiej lepkości (np. mleko, woda, piwo, krem). Wynalazek umożliwia unieszkodliwianie mikroorganizmów z rodzaju Dickeya, Pectobacterium, Xanthamonas, Clavibacter, Agrobacterium, Pantoea, Erwinia, Pseudomonas, Rathayibacter, Bacillus, Xylella, Burkholderia, Streptomyces, Sphingomonas, Acidovorax, Rhizobacter, Serratia, Rhizomonas, Clostridium, Enterobacter oraz wiele innych.

Możliwość prowadzenia procesu eradykacji w sposób ciągły, w połączeniu z kontrolą parametrów pracy (np. natężenie prądu wyładowania, szybkość wprowadzania zawiesiny komórek bakteryjnych do układu, objętość wprowadzanego materiału) umożliwia przeprowadzanie sterylizacji z bardzo wysoką dokładnością i skutecznością. Brak konieczności stosowania gazów wyładowczych do inicjacji wyładowań znacznie upraszcza konstrukcję układu.

Powyższe czynniki sprawiają, że ta przyjazna dla środowiska metoda jest niezwykle wydajna, tania i konkurencyjna względem powszechnie stosowanych w przemyśle metod sterylizacji.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!