Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 022/1/2018
BRANŻA
farmacja, medycyna
AUTORZY
prof. dr hab. Piotr Skowron, UG
dr hab. Jacek Jasiecki, GUMed

WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.423116
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Rekombinowana butyrylocholinoesteraza i jej pochodne oraz ich zastosowania

Rekombinowana butyrylocholinoesteraza i jej pochodne oraz ich zastosowania

Przedmiotem wynalazku jest sposób klonowania molekularnego, ekspresji i produkcji enzymów rekombinantowych BChE i ChE oparty na genach. Enzymy z grupy ChE: acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesteraza (BChE) pełnią ważną biologiczną rolę w przekazywaniu sygnału nerwowego (AChE) oraz naturalnej detoksyfikacji organizmu (BChE). Mają one zdolność rozkładania szerokiego spektrum związków posiadających wiązania estrowe oraz wiązania i unieczynnienia związków fosforoorganicznych (OP). Dzięki tym właściwościom znalazły szereg zastosowań cywilnych i militarnych, m.in.: w odtruwaniu po ekspozycji na pestycydy fosfoorganiczne (OP), po ukąszeniach węży i owadów, przedawkowaniu narkotyków, w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych: demencji, alkoholizmu, narkomanii, chorobie Alzheimera, urazowych uszkodzeń układu nerwowego. Rozpowszechnienie związków fosfoorganicznych stosowanych jako pestycydy, a także jako Bojowe Środki Trujące (BST) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zarówno personelu wojskowego, jak i ludności cywilnej. Dlatego niezwykle istotne jest opracowanie technologii szybkiego i wydajnego wykrywania skażeń związkami fosfoorganicznymi. Zastosowania militarne i podwójnego użycia obejmują działania w kierunku ochrony ekosystemów i ludzi. Polegają na wczesnym ostrzeganiu oraz usuwaniu związków toksycznych.

Wybrane informacje:

  • Enzym BChE jest kluczowym elementem biosensorów wykrywających skażenie Bojowymi Środkami Trującymi (BST), pestycydami z grupy OP. Może być wykorzystany m.in. do produkcji osobistych czujników skażenia chemicznego.
  • Oprócz zastosowania w biosensorach enzym może zostać także użyty np. jako efektywne antidotum po eskpozycji na Bojowe Środki Trujące (BST).
  • Oferowany enzym BChE charakteryzuje się wyjątkową czystością jednolitego preparatu białkowego.
  • Oferowana technologia umożliwia uzyskanie enzymu BChE z większą wydajnością, o wyjątkowej czystości oraz przy niższym koszcie produkcji w porównaniu do znanych metod izolacji. Enzymy z grupy ChE: acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesteraza (BChE) znalazły wiele zastosowań cywilnych i militarnych.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!