Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 036/2017/2
BRANŻA
rolnictwo, środki ochrony roślin
AUTORZY
prof. Bogdan Banecki
prof. Ewa Łojkowska
dr Wojciech Śledź
Emilia Łoś
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.404115
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Środek ochrony roślin przed bakteriami P. ATROSEPTICUM oraz DICKEYA SPP.

Środek ochrony roślin przed bakteriami P. ATROSEPTICUM oraz DICKEYA SPP.

Polska jest jednym z największych producentów ziemniaka (Solanum tuberosum) wśród krajów Unii Europejskiej (UE), jednak średnie plony uzyskiwane w Polsce (207 dt/ha) są niższe niż średnie plony w UE (286 dt/ha). Jedną z przyczyn takiej sytuacji są straty w produkcji ziemniaka spowodowane przez choroby bakteryjne. Bakterie pektynolityczne z rodzaju Pectobacterium oraz Dickeya powodujące choroby zwane „czarna nóżka” i „mokra zgnilizna” przyczyniają się w znacznej mierze do obniżenia zbiorów ziemniaka i wysokich strat finansowych. Przedmiotem wynalazku jest środek ochrony roślin przed bakteriami oparty na roztworze wodnym kofeiny. Środek ochronny o zoptymalizowanym składzie jakościowym i ilościowym wykazuje skuteczność w zahamowaniu wzrostu bakterii z gatunków Pectobacterium atrosepticum oraz Dickeya spp.

Wynalazek może być stosowany w profilaktyce chorób ziemniaka, takich jak „czarna nóżka” i „mokra zgnilizna”, powodujących znaczne straty podczas zbiorów i przechowywania plonów. Preparat może być stosowany do ochrony roślin przed fitopatogenami w tak zróżnicowanych formach aplikacji jak poprzez opryski na rośliny w czasie wegetacji, przechowywane owoce, bulwy czy korzenie, powierzchnie użytkowe przechowalni, czy też maszyny rolnicze.

Technologia powiązana z ofertą nr. 032/2017/2.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!