Wydział: Biologii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 003/2017/2
BRANŻA
badania na zwierzętach, fizjologia zwierząt
AUTORZY
Dr Anna Biała
Łukasz Biały
Joanna Rychlińska
Krzysztof Kubiak
Aneta Glińska
WYDZIAŁ
Biologii

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.406994
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Urządzenie do badania wydolności fizjologicznej drobnych zwierząt

Urządzenie do badania wydolności fizjologicznej drobnych zwierząt

Motoryka zwierząt laboratoryjnych wykorzystywanych podczas testowania nowych środków farmakologicznych może ulec zmianie w wyniku szeregu czynników, takich jak różnice kaloryczne w pożywkach użytych do ich karmienia, postępujący rozwój choroby lub w wyniku zmian metabolicznych następujących wskutek niepożądanych działań testowanych leków. W związku z powyższym, kluczowego znaczenia dla prowadzących badania podmiotów takich jak firmy farmaceutyczne czy instytuty badawcze, nabiera precyzyjny pomiar wydolności fizjologicznej oraz zdolności motorycznych zwierząt.

Opracowane urządzenie umożliwia badanie wydolności fizjologicznej i zmian w motoryce gryzoni i innych drobnych zwierząt, takich jak myszy, szczury, koszatniczki czy chomiki syryjskie. Urządzenie cechuje się trwałą budową i łatwością konserwacji oraz szerokimi możliwościami dostosowania do warunkóweksploatacji. Ponadto urządzenie posiada wyjście napięciowe, połączone poprzez modem analogowo – cyfrowy z monitorem ekranowym oraz z pamięcią programowalną typu EEPROM, sprzężoną z klawiaturą alfanumeryczną.

Wynalazek może być wykorzystywany min. w badaniach przedklinicznych leków czy testach farmaceutycznych kosmetyków z udziałem gryzoni lub innych drobnych zwierząt.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!