Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 056/1/2019
BRANŻA
medycyna, neurologia
AUTORZY
Zespoły badawcze naukowców z:
-Uniwersytetu Gdańskiego,
-Politechniki Gdańskiej,
-Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
-Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
-MedVentures Sp. z o.o.

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.425131 oraz EPO - EP18000319.6
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Zastosowanie peptydów POLIRGD w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego

Zastosowanie peptydów POLIRGD w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego

Uszkodzenia neurologiczne obejmują urazowe i nagłe patologiczne zmiany w układzie nerwowym oraz powiązanym z nim układzie krwionośnym. Szczególnie groźne dla zdrowia i życia są uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia kręgowego, które powodują niepożądane zmiany fizjologiczne, poznawcze, jak również zmiany wpływające na emocję czy pamięć. Przedmiotem opisywanego wynalazku są peptydy i białka konkatamerowe zawierające w swojej budowie moduł RGD tj. sekwencję peptydową składającą się z aminokwasów argininy, glicyny i kwasu asparaginowego. Zakres opisywanej technologii obejmuje również sposób wydajnego i wieloczynnikowego oznaczania oraz analizy aktywności przeciwuszkodzeniowych i/lub neuroprotekcyjnych związków o potencjalnej aktywności farmakologicznej.

Na podstawie wyników badań wynalazek wykazuje właściwości zmniejszające skutki uszkodzeń w komórkach izolowanych z mózgu po zastosowaniu peptydów i białek poliRGD. Badania w modelu ekscytotoksyczności dowodzą także zmniejszenia skutków uszkodzeń w hipokampie (element układu limbicznego odpowiedzialny głównie za pamięć) mózgów zwierząt. Pozytywny efekt zastosowania peptydów zawierających sekwencję RGD wykazano również w regeneracji in vivo nerwów obwodowych, gdzie stymulowały odrost włókien nerwowych. Peptyd zawierający pojedynczy moduł RGD, peptydy będące jego multimerami oraz te zawierające modyfikacje w postaci grupy N-acetylowej jak również białka konkatamerowe zawierające sekwencje poliRGD mogą znaleźć komercyjne zastosowania w produkcji innowacyjnych preparatów niwelujących skutki uszkodzeń rdzenia kręgowego oraz efektów nagłego uszkodzenia układu nerwowego np. pod wpływem wstrząsu lub udaru.

Wynalazek może przyczynić się do leczenia m.in. skutków wypadków komunikacyjnych oraz upadków z wysokości.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!