INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI  2.0

Tytuł projektu:

Inkubator Innowacyjności 2.0

Nazwa programu operacyjnego:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa działania

Działanie 4.4  – projekt pozakonkursowy  pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

Okres realizacji:

01.02.2019-31.07.2020

Projekt realizowany w Konsorcjum – Lider Politechnika Gdańska, Partnerzy – Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Excento sp. z o.o.

Wartość projektu:

1 089 000,00  – wartość dofinansowania dla całego konsorcjum

282 333,34 zł – wartość dofinansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego

 Cel Projektu

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″  było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu miała przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Efekty

zrealizowano 8 prac przedwdrożeniowych, w tym jedną o charakterze ekologicznym;

zaprezentowano 8 wynalazków podczas targów i konferencji branżowych;

przygotowano 7 zgłoszeń patentowych, które zostały zgłoszone do UPRP oraz EPO;

wysłano 147 ofert technologicznych;

przeprowadzono 73 spotkania z przedstawicielami otoczenia gospodarczego;

założono 2 spółki spin-off;

Uzyskano akredytację PCA;