Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. “Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania”.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodnie z Formularzem ofertowym) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Zaproszenie do składania ofert na nabycie licencji /nabycie praw do technologii

Formularz ofertowy

Oferta 043