Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, menedżer projektów badawczych i prac rozwojowych, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalność: polityka energetyczna.