Product Managerka, Kierowniczka Centrum Badawczo – Rozwojowego Currenda Lab. Prawniczka, stała mediatorka sądowa, inspektorka ochrony danych osobowych, doktorantka w Szkole Doktorskiej USz. Pomysłodawczyni projektu monitorowania zmian aktów prawnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.