RTTP. Od 2018 wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członek Rady Koordynacyjnej PACTT, związany również z ASTP.  Pomysłodawca serii projektów Inkubator Innowacyjności, realizowanych w trzech uczelniach w kraju.