Kierownik Katedry Chemii Biomedycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka 115 oryginalnych prac naukowych, współautorka 5 patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych krajowych i europejskich, dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu biomedycyny i farmacji.