O spółce celowej UG

Univentum Labs Sp. z o.o. (dawniej TechTransBalt Sp. z o.o.) jest spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego, utworzoną w 2014 roku (numer KRS: 0000517310). Udziały w kapitale zakładowym Spółki objął w całości Uniwersytet Gdański.

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań Univentum Labs, jako spółki celowej, należy komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Do zadań spółki należy również obsługa badań zleconych, adresowanych do pracowników naukowych UG (analiz laboratoryjnych, raportów itp.).

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/univentum-logotyp-300×300.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg