AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Forum Brokerów Innowacji edycja 3

Forum Brokerów Innowacji edycja 3

W dniu 18 czerwca 2019 r. zespół Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczył w wydarzeniu Forum Brokerów Innowacji 3, które odbyło się Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym. Organizatorem trzeciej edycji wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu, a w gronie partnerów strategicznych znaleźli się między innymi JWP Rzecznicy Patentowi oraz BT Progress. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci środowisk naukowych jak również otoczenia gospodarczego i biznesu, a wśród nich osoby reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Fundusze Venture Capital, firmy LUNA, NNT, Proteh GlassDeep oraz wiele innych podmiotów.

Tematyka Forum Brokerów Innowacji obejmowała m. in. zagadnienia związane z oceną potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań, zarządzaniu innowacjami, oceną możliwości wdrażania innowacji technologicznych, licencjonowaniem technologii i zabezpieczeniem IP. Forum Brokerów Innowacji 3 było niezwykłą okazją do spotkania i wymiany cennych doświadczeń w środowisku Brokerów Innowacji reprezentujących Centra Transferu Technologii z całej Polski, przedstawicieli instytucji państwowych, przedstawicieli firm sektora prywatnego jak również szansą na zaprezentowanie oferty technologicznej UG podczas rozmów z przedsiębiorcami. 

Zespół Centrum Transferu Technologii UG