AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Prof. Anna Herman-Antosiewicz laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Prof. Anna Herman-Antosiewicz laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, kierownik Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Pani Profesor została nagrodzona za poszukiwanie leków antynowotworowych. Ta wyjątkowa i bardzo prestiżowa w środowisku biznesowym i naukowym nagroda po raz kolejny trafiła w ręce badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego. Nagroda ma na celu promowanie i docenienie autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 26-27 listopada w Uniejowie. Jest to unikalne wydarzenie gospodarcze poświęcone innowacjom i inwestycjom przyszłości. To międzynarodowa debata z udziałem 500 liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki, samorządu, otoczenia biznesu, a także przedstawicieli władz państwowych. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Odkrywamy to, co jeszcze niewidzialne”. Misją Forum Inteligentnego Rozwoju jest identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, wiedzy oraz kompetencji polskich badaczy i naukowców. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Prof. Anna Herman-Antosiewicz została nagrodzona za realizację projektu, którego jest kierownikiem pn. „Nowe pochodne kwasu usninowego jako leki antynowotworowe”. Jego celem jest synteza nowych pochodnych kwasu usninowego oraz modyfikacja pochodnych, uzyskanych już przez zespół, w kierunku polepszenia ich właściwości, zarówno fizyko-chemicznych jak i biologicznych, a następnie poznanie molekularnego mechanizmu działania takich pochodnych oraz ich potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej w warunkach in vivo.

Projekt realizowany jest we współpracy z chemikami z Australii z Uniwersytetów w Sydney i w Canberze (prof. Michael Kassiou i dr Tristan Reekie), którzy odpowiedzialni są za syntezę pochodnych kwasu usninowego. Pracownicy UG odpowiadają za część biologiczną projektu. Zaangażowani są pracownicy Katedry Biologii i Genetyki Medycznej UG (dr Aleksandra Hać, dr Marcelina Malinowska, dr Anna Pawlik, mgr Kamil Ryś i mgr Mariola Gimła) oraz Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG (dr Beata Guzow-Krzemińska i dr Marcin Jąkalski), ale także dr Agnieszka Pyrczak-Felczykowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej o technologii w Bazie Ofert CTT UG:

Przeciwnowotworowe pochodne kwasu usninowego

Gratulujemy!

Zespół CTT UG

Data dodania: 29.04.2020 r.