AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Ogłoszenie nominacji do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Człowiek Roku 2019, wśród nominowanych prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej

Ogłoszenie nominacji do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Człowiek Roku 2019,
wśród nominowanych prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej

Badania i działalność Pani Profesor Hanny Mazur-Marzec zostały po raz kolejny docenione, czego efektem jest nominacja do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Człowiek Roku, przyznawanej już po raz drugi przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 6 marca 2020 r. podczas uroczystej gali, która uświetni finałową część Forum Rozwoju Biznesu. O wyjątkowości tego wydarzenia świadczy sama jego formuła – Forum Rozwoju Biznesu w doskonały sposób łączy konferencję merytoryczną z szeroką ofertą spotkań biznesowych, a także targami, podczas których swoje produkty prezentuje kilkudziesięciu przedsiębiorców.

Pani Profesor Hanna Mazur – Marzec realizuje obecnie m.in takie projekty jak: Metabolity bałtyckich cyjanobakterii, jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków przeciwwirusowych (OPUS 17), Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego from hits to leads H2L (NCN) oraz Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych wyizolowanych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME (Inkubator Innowacyjności 2.0).

Zespół CTT UG

Data dodania: 24.01.2020 r.