MWB UG I GUMED z kolejnym patentem europejskim

MWB UG I GUMED z kolejnym patentem europejskim https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Obraz2.png EPO (European Patent Office) podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed europejskiego patentu. Wynalazek objęty patentem może znaleźć zastosowanie w przyjaznej i bezpiecznej dla środowiska i ludzi, biologicznej ochronie roślin uprawnych i ozdobnych przed patogenami bakteryjnym. Decyzja o przyznaniu patentu […]